Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 1, January-March, p. 131–133

Publication type: clinical case

Language: English

Endodontic Treatment of a Mandibular Canine with Three Root Canals and Periradicular Lesion – Case Report

Leczenie endodontyczne kła żuchwy z trzema kanałami korzeniowymi i zmianami okołowierzchołkowymi – opis przypadku

Damian Lichota1,, Alicja Nowicka1,, Jadwiga Buczkowska−radlińska1,, Krzysztof Woźniak2,, Mariusz Lipski3,

1 Department of Conservative Dentistry, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

2 Department of Orthodontics, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

3 Department of Preclinical Conservative Dentistry and Preclinical Endodontics, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

Abstract

A thorough diagnosis of the anatomy of the root canal system is a prerequisite for successful root canal treatment. Careful observing of the preoperative radiographs and examination of the pulp chamber floor help the location of root canal orifices. It is important during endodontic treatment of all teeth, even if possibility of occurrence of additional root canals is extremely low. This clinical article presents and describes successful endodontic treatment of a mandibular canine with two roots, three root canals with three separate foramina and periradicular lesion. After biomechanical preparation using rotary NiTi instruments the root canals were obturated using cold lateral condensation of gutta−percha cones and AH plus sealer. Two−years recall showed complete bone healing.

Streszczenie

Szczegółowe poznanie anatomii systemu kanałów korzeniowych jest warunkiem powodzenia leczenia endodontycznego. Wnikliwa analiza zdjęć radiologicznych wykonanych przed rozpoczęciem leczenia oraz badanie dna komory zęba pomagają umiejscowić ujście kanałów korzeniowych. Jest to ważne podczas leczenia endodontycznego wszystkich zębów, nawet wtedy, kiedy prawdopodobieństwo wystąpienia dodatkowych kanałów korzeniowych jest bardzo małe. W artykule opisano udane leczenie endodontyczne dolnego kła żuchwy z dwoma korzeniami, mającego trzy kanały korzeniowe o oddzielnych otworach anatomicznych oraz zmiany okołowierzchołkowe. Po biomechanicznym opracowaniu z użyciem rotacyjnych narzędzi niklowo−tytanowych kanały korzeniowe zostały wypełnione metodą bocznej kondensacji gutaperki i pasty AH plus jako sealera. Po dwóch latach od leczenia stwierdzono całkowite wygojenie kości.

Key words

mandibular canine, three root canals

Słowa kluczowe

kieł żuchwy, trzy kanały korzeniowe

References (10)

  1. D’ARCANGELO C., VARVARA G., DE FAZIO P.: Root canal treatment in mandibular canines with two roots: a report of two cases. Int. Endod. J. 2001, 34, 331–334.
  2. HOEN M. M., PINK F. E.: Contemporary endodontic retreatments: an analysis based on clinical treatment findings. J. Endod. 2002, 28, 834–836.
  3. GREEN D.: Double canals in single roots. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1973, 35, 689–696.
  4. VERTUCCI F. J.: Root canal anatomy of the human permanent teeth. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1984, 58, 589–599.
  5. PINEDA F., KUTTLER Y.: Mesiodistal and buccolingual roentgenographic investigation of 7,275 root canals. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1972, 33, 101–110.
  6. HELING I., GOTTLIEB−DADON I., CHANDLER N.P.: Mandibular canine with two roots and three root canals. Endod. Dent. Traumatol. 1995, 11, 301–302.
  7. HOLTZMAN L.: Root canal treatment of a mandibular canine with three root canals. Case report. Int. Endod. J. 1997, 30, 291–293.
  8. ORGUNESER A., KARTAL N.: Three canals and two foramina in a mandibular canine. J. Endod. 1998, 24, 444–445.
  9. TZANETAKIS G.N., LAGOUDAKOS T.A., KONTAKIOTIS E.G.: Endodontic treatment of a mandibular second premolar with four canals using operating microscope. J. Endod. 2007, 33, 318–321.
  10. ENGLAND M.C., HARTWELL G.R.,