Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 1, January-March, p. 118–125

Publication type: review article

Language: Polish

Przegląd współczesnej wiedzy na temat hipodoncji

Review of Modern Knowledge on Hypodontia

Agnieszka Jędryszek1,, Magdalena Kmiecik1,, Agnieszka Paszkiewicz1,

1 Studenckie Koło Naukowe Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Hipodoncja jest wrodzonym brakiem zawiązków zębów, który może występować jako wada izolowana bądź w zespołach chorobowych. Jej etiologia jest wieloczynnikowa, przy czym najczęściej podaje się czynnik genetyczny. Ta ilościowa anomalia zębowa może dotyczyć jednego lub kilku zębów zarówno uzębienia mlecznego, jak i stałego. Pacjenci z hipodoncją cierpią na wiele problemów funkcjonalnych oraz estetycznych, dlatego muszą być objęci leczeniem kompleksowym. Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono epidemiologię, etiologię hipodoncji oraz teorię braków zębowych. Zwrócono ponadto uwagę na zespoły wad wrodzonych, którym towarzyszy hipodoncja oraz możliwości postępowania leczniczego mającego doprowadzić do właściwej okluzji, artykulacji i zadowalającej estetyki.

Abstract

Hypodontia is a congenital absence of teeth, which may occur separately or be associated with congenital defect syndromes. Etiology of hypodontia is multifactored but usually has genetic origin. This patology may affect one or a number of teeth in primary or permanent dentition. Agenesis of teeth creates functional and aesthetic problems therefore patients require complex treatment. Basing on the literature the paper presents the current knowledge on epidemiology, etiology and theory of missing teeth. Moreover the paper presents congenital defect syndromes coexisting with hypodontia and various treatment methods which should result in correct occlusion, articulation and satisfactory aesthetic.

Słowa kluczowe

hipodoncja, zaburzenia rozwojowe

Key words

hypodontia, grands syndromes

References (22)

 1. DYRAS M., JANKOWSKA K., CZUPRYNA S.: Ocena częstotliwości występowania zaburzeń rozwojowych zębów u pacjentów leczonych w Katedrze Ortodoncji Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dent. Med. Probl. 2003, 40, 349–354.
 2. GOYA H.A., TANAKA S., MAEDA T., AKIMOTO Y.: An orthopanthomographic study of hypodontia in a permanent teeth of Japenese pediatric patients. J. Oral Sci. 2008, 50, 143–150.
 3. BIEDZIAK B.: Etiologia i występowanie agenezji zębów – przegląd piśmiennictwa. Dent. Med. Probl. 2004, 41, 531–535.
 4. BIEDZIAK B.: Występowanie wad zgryzu u pacjentów z oligodoncją. Dent. Med. Probl. 2004, 41, 483–488.
 5. KUSIAK A., KOCHAŃSKA B., BUKOWSKA M., ŻOŁTOWSKA A.: Hypodontia in maxillary permanent dentition – case report. Czas. Stomatol. 2008, 61, 348–352.
 6. PERMBETON T.J, GEE J, PATEL P.I.: Gene discovery for dental anomalies A primeer for the dental professional. J. Am. Dent. Assoc. 2006, 137, 743–752.
 7. VIEIRA A.R., MEIRA R., MODESTO A., MURRAY J.C.: MSX1, PAX9 and TGFA contribute to tooth agenesis in human. J. Dent. Res. 2004, 83, 723–727.
 8. PINHO T., TAVARES P., POLLMANN C.: Developmental absence of maxillary lateral incisor in the Portuguese population. Eur. J. Orthod. 2005, 27, 443–449.
 9. FEKONJA A.: Hypodontia in orthodontically treated children. Eur. J. Orthod. 2005, 27, 457–460.
 10. VIEIRA A.R.: Oral cleft syndromic forms of tooth agenesis as models for genetics of isolated tooth agenesis. J. Dent. Res. 2003, 82, 162–165.
 11. SHAPIRA Y., LUBIT E., KUFTINEC M.M: Hypodontia in children with various types of cleft. Angle Orthod. 1999, 70, 1, 16–21.
 12. FUKUTA Y., TOTSUKA M., TAKEDA Y., YAMAMOTO H.: Congenital absence of the permanent canines: a clinico−statical study. J. Oral Sci. 2004, 46, 247–252.
 13. MODESTO A., MORENO L.M., KRAHN K., LIDRA A.C.: MSX1 and orofacial clefting with and without tooth agenesis. J. Dent. Res. 2006, 85, 542–546.
 14. LEONARDI R., BARBATO E., VICHI M., CALTABIANO M.: A sella turcica bridge in subjects with dental anomalies. Eur. J. Orthod. 2006, 28, 580–585.
 15. DE MORAES M.E.L., DE MORAES L.C., DOTTO G.N., DOTTO P.P., DE ARAUJO DOS SANTOS L.R.: Dental anomalies in patients with down syndrome. Braz. Dent. J. 2007, 8, 346–350.
 16. Cameron A.C., Widmem R.P.: Zaburzenia rozwojowe zębów. W: Stomatologia dziecięca. wyd. pol. Kaczmarek U., Urban & Partner 2005, 176–224.
 17. GROTOWSKI T.A.: Rehabilitacja implantoloprotyczna w przypadkach hipodoncji siekaczy górnych bocznych. Obserwacje wieloletnie. Magazyn Stomatol. 2006, 16, 4, 50–57.
 18. HODGE T.M.: Clinical pearl in treatment replacement of missing incisors. J. Orthod. 2005, 32, 182–184.
 19. KACZMAREK U.: Autotransplantacja zębów. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 277–281.
 20. ZIMMER B., SCHELPER I., SEIFI−SHIRVANDEH N.: Localized orthodontic space closure for unilateral aplasia of lower second premolars. Eur. J. Orthod. 2007, 29, 210–216.
 21. IKEDEDA E., TSUJI T.: Growing bioengineered teeth from single cells: potential for dental regenerative medicine. Expert Opin. Biol. Ther. 2008, 8, 735–744.
 22. DUAILIBI S.E., DUAILIBI M.T., ZHANG W., ASRICAN R., VACANTI J.P., YELICK P.C.: Bioengineered dental tissues grown in the rat jaw. J. Dent. Res. 2008, 87, 745–750.