Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 1, January-March, p. 110–117

Publication type: review article

Language: Polish

Zwiększona wrażliwość zębiny – współczesne poglądy na temat zapobiegania i leczenia

Dentine Hypersensitivity – Contemporary Approach to the Treatment and Prevention

Maria Chomyszyn−gajewska1,

1 Katedra i Zakład Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Streszczenie

Nadmierna wrażliwość zębiny jest częstym subiektywnym objawem bólowym zgłaszanym przez pacjentów. Problem ten nie jest dotychczas w pełni rozpoznany. Celem pracy było przedstawienie współczesnych poglądów na temat leczenia i zapobiegania nadmiernej wrażliwości zębiny. Ból zaczyna się nagle, trwa zwykle adekwatnie do bodźca, czasem jest tępy, tętniący. Miejscami najczęściej objętymi są policzkowe, przyszyjkowe powierzchnie stałych kłów i przedtrzonowców. Leczenie zmierza w kierunku zmniejszenia światła kanalików zębinowych oraz blokowania ich zewnętrznych ujść oraz blokowania reakcji zakończeń nerwowych w miazdze. Strategie zapobiegania obejmują: ograniczenie etiologicznych czynników ryzyka, diagnozę i leczenie chorób przyzębia, ostrożne wykonywanie zabiegu skalingu i root planingu, unikanie przekraczania szerokości biologicznej przy zakładaniu koron protetycznych, stosowanie środków przeciw nadmiernej nadwrażliwości po wybielaniu zębów, unikanie umieszczania brzegów wypełnień poddziąsłowo, diagnozowanie pacjenta co do erozji, abrazji i abfrakcji, zamykanie kanalików zębinowych podczas zakładania wypełnień, porady na temat metod szczotkowania oraz stosowanych produktów higieny jamy ustnej, ostrożne używanie nitek, wykałaczek, pouczenie o zmniejszeniu częstotliwości spożywania kwaśnych napojów oraz nieszczotkowaniu zębów bezpośrednio po ich wypiciu, w przypadku bruksizmu – noszenie szyny relaksacyjnej. Ze względu na wieloprzyczynowość powstawania nadmiernej wrażliwości, trudności napotykane w leczeniu oraz indywidualną podatność pacjentów należy zwrócić jak największą uwagę na zapobieganie temu procesowi.

Abstract

Dentine hypersensitivity is very often reported by patients and presents a not very well recognized problem. Objective of the article was to present the contemporary view on the treatment and prevention of dentine hypersensitivity. The pain is sudden, lasts adequate to the stimuli. The most frequently affected sites are buccal, cervical regions of permanent canines and premolars. Treatment aims at obturation of dentinal tubules, occlusion of their external orifices and blocking of pulpal nerve response. Prevention strategies suggest: reduction of etiological risk factors, diagnosis and periodontal treatment, careful scaling and root planning, keeping biological width in prosthetic crowns placement, use of high fluoride products after bleaching of the teeth, avoiding of filling margins placement subgingivally, diagnosis of erosion, abrasion and abfraction, closure of dentine canaliculi under the fillings, advice the patient on brushing techniques and oral hygiene products, careful use of dental floss, toothpicks, on less frequent acid drinks consumption and not brushing teeth immediately after, in the case of parafunction – wearing night−time splints. Because of many reasons for hypersensitivity, the difficulties met in treatment and variability in patients susceptibility, dentist should focus his attention on preventive measures.

Słowa kluczowe

nadmierna wrażliwość zębiny, etiologia, objawy, leczenie, zapobieganie

Key words

dentine hypersensitivity, etiology, symptoms, treatment, prevention

References (47)

 1. Canadian Advisory Board on Dentine Hypersensitivity: Consensus−based recommendations for the diagnosis and management of dentine hypersensitivity. J. Can. Dent. Assoc. 2003, 69, 221–228.
 2. KACZMAREK U.: Postępowanie diagnostyczno−lecznicze w nadwrażliwości zębiny. Czas Stomatol. 2006, 59, 461–472.
 3. ADDY M.: Dentin hypersensitivity: new perspective on an old problem. Int. Dent. J. 2002, 52, 367–375.
 4. SANZ M., ADDY M.: Group D summary. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, Suppl 3, 195–196.
 5. ADRIAENS P.A., DEBOEVER J.A., LOESCHE W.J.: Bacterial invasion in root, cementum and radicular dentine of periodontally diseased teeth in humans: a reservoir of periodontopathic bacteria. J. Periodontol. 1988, 59, 222–230.
 6. WEST N.X.: Dentine hypersensitivity: preventive and therapeutic approaches to treatment. Periodontol. 2000, 2008, 48, 31–41.
 7. HERMANSTYNE T.O., MARKOWITZ K., FAN L., GOLD M.S.: Mechanotransducers in rat pulpal afferents. J. Dent. Res. 2008, 87, 834–838.
 8. BERMAN L.H.: Dentinal sensation and hypersensitivity. A review of mechanisms and treatment alternatives. J. Periodontol. 1985, 4, 216–221.
 9. ANDERSON D.J., HANNAM A.G., MATTHEWS B.: Sensory mechanisms. In: Mammalian teeth and the supporting structures. Physiol. Rev. 1970, 59, 171–195.
 10. DABABNEH R., KHOURI A., ADDY M.: Dentine hypersensitivity: an enigma? A review of terminology, epidemiology, mechanisms, aetiology and management. Br. Dent. J. 1999, 187, 606–611.
 11. PONTEFRACT H., HUGHES J., KEMPF K., YATES R., NEWCOMBE R.G., ADDY M.: The erosive effects of some mouthrinses on enamel – a study in situ. J. Clin. Periodontol. 2001, 28, 319–324.
 12. VANUSPONG W., EISENBURGER M., ADDY M.: Crevical tooth wear and sensitivity: erosion, softening and hardening of dentine; effects of pH, time and sonication. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, 351–357.
 13. ADDY M.: Tooth brushing, tooth wear and dentin hypersensitivity – are they associated? Int. Dent. J. 2005, 55, Suppl. 1, 261–267.
 14. BARBOUR M.E., REES G.D.: The role of erosion, abrasion and attrition in tooth wear. J. Clin. Dent. 2006, 17, 88–93.
 15. ADDY M., BARLOW A., AYDEMIR A., WEST N.X.: Dentine hypersensitivity: how reliable are the objective assessments in clinical trials? Int. J. Dent. Hygiene 2007, 5, 53–59.
 16. ORCHARDSON R., GILLAM D.G.: The efficacy of potassium salts as agents for treating dentin hypersensitivity. J. Orofacial. Pain 2000, 14, 9–19.
 17. ORCHARDSON R.: Managing dentin hypersensitivity. J. Am. Dent. Assoc. 2006, 137, 990–998.
 18. HOLLAND G.R.: Guidelines for the design and conduct of clinical trials on dentine hypersensitivity. J. Clin. Periodontol. 1997, 24, 808–813.
 19. RICARTE J.M., MATOSES V.F., LLÁCER V.J.F., FERNÁNDEZ A.J.F, MORENO B.M.: Dentinal sensitivity: Concept and methodology for its objective evaluation. Med. Oral. Patol. Oral. Cir. Bucal. 2008, 13, E201–E206.
 20. NAGATA T., ISHIDA H., SHINOHARA H., NISHIKAWA S., KASAHARA S., WAKANO Y., DAIGEN S., TROULLOS E.S.: Clinical evaluation of a potassium nitrate dentifrice for the treatment of dentinal hypersensitivity. J. Clin. Periodontol. 1994, 21, 217–221.
 21. SADEK F.T., PASHLEY D.H., FERRARI M., TAY F.R.: Tubular occlusion optimizes bonding of hydrophobic resins to dentin. J. Dent. Res. 2007, 86, 524–528.
 22. BANFIELD N., ADDY M.: Dentine hypersensitivity: development and evaluation of a model in situ to study tubule patency. J. Clin. Periodontol. 2004, 31, 325–335.
 23. SUGE I., KAWASASKI A., ISHIKAWA K., MATSUO I., EBISU S.: Effects preor post application of calcium chloride on occluding ability of potassium oxalate for the treatment of dentine hypersensitivity. Am. J. Dent. 2005, 18, 121–125.
 24. POULSEN S., ERRBOE M., HOVGAARD O., WORTHINGTON H.W.: Potassium nitrate toothpaste for dentine hypersensitivity (Cochrane Review) from the Cochrane Library. John Wiley & Sons, Chichester 2005.
 25. WETTON S., HUGHES J., WEST N., ADDY M.: Exposure time of enamel and dentine to saliva for protection against erosion: a study in vitro. Caries Res. 2006, 40, 213–217.
 26. WARAASWAPATI N. KRONGNAWAKUL D. JIRAVIBOON D. ADULYANON S. KARIMBUX N. PITIPHAT W. The effect of a new toothpaste containing potassium nitrate and triclosan on gingival health, plaque formation and dentine hypersensitivity. J. Clin. Periodontol. 2005, 32, 53–58.
 27. ZHANG H.Q., WU X.B.: Treatment of dentin hypersensitivity with Chinese traditional medicines. Hypersensitive Dentine Biological Basis of Therapy IADR/AADR Satellite Symposium. Arch. Oral Biol. 1994, 39, 136S.
 28. TROWBRIDGE HO, SILVER DR: A review of current approaches to in office management of tooth hypersensitivity. Dent. Clin. North Am. 1990, 34, 561–582.
 29. HANSEN E.K.: Dentine hypersensitivity treated with a fluoride containing varnish or a light cures glass ionomer liner. Scand. J. Dent. Res. 1992, 100, 305–309.
 30. MARTENS L.C.: Effects of anti−sensitive toothpaste on opened dentinal tubules and on two dentin−bonded resins. Clin. Prev. Dent. 1992, 13, 23–28.
 31. IDE M., MOREL A.D., WILSON R.H., ASHLEY F.P.: The role of a dentine bonding agent in reducing cervical dentine sensitivity. J. Clin. Periodontol. 1998, 25, 286–290.
 32. KIMURA Y., WILDER−SMITH P., YONAGA K., MATSUMOTO K.: Treatment of dentine hypersensitivity by lasers: a review. J. Clin. Periodontol. 2000, 27, 715–721.
 33. GOODIS H.E., WHITE J.M., MARSHALL S.J., MARSHALL G.W.: Laser treatment of sensitive dentine. Arch. Oral Biol. 1994, 39, Suppl. 128–130.
 34. LANW.H., LUI H.C.: Treatment of dentine hypersensitivity by Nd:YAG laser. J. Clin. Laser Med. Surg.., 1996, 14, 89–92.
 35. TANASIEWICZ M.: Lasery w stomatologii. Cz. I. Twój Przegl. Stomatol. 2007, 12, 27–32.
 36. TANASIEWICZ M.: Lasery w stomatologii. Cz. II. Twój Przegl. Stomatol. 2008, 3, 38–41.
 37. SCHWARZ F., ARWEILER N., GEORG T., REICH E.: Desensitizing effects of an Er:YAG laser on hypersensitive dentine. A controlled, prospective study. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, 211–215.
 38. LADALARDO T.C., PINHEIRO A., CAMPOS R.A., BRUGNERA JR A., ZANIN F., ALBERNAZ P.L., WECKX L.L.: Laser therapy in the treatment of dentine hypersensitivity. Braz. Dent. J. 2004, 15, 144–150.
 39. KUMAR N.G., MEHTA D.S.: Short term assessment of the Nd:YAG laser with and without sodium fluoride varnish in the treatment of dentin hypersensitivity – a clinical and scanning electron microscopy study. J. Periodontol. 2005, 76, 1150–1157.
 40. LAN W.−H., LIU H.−C., LIN C.−P.: The combined occluding effect of sodium fluoride varnish and Nd:YAG laser irradiation on human dentinal tubules. J. Endodont. 1999, 25, 424–426.
 41. LIER B.B., ROSING C.K., AASS A.M., GJERMO P.: Treatment of dentine hypersensitivity by Nd:YAG laser. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, 501–506.
 42. TRĄBKA−ŚWISTELNICKA M., BETLEJA K., BANACH J., NĘDZI−GÓRA M., BORAKOWSKA M., GÓRSKA R.: Skuteczność preparatu Green Or w zwalczaniu nadwrażliwości zębiny. Stomatol. Współczesna 2006, 13, 30–33.
 43. KHEIRALLAH M., BAKI H.A.: Kliniczna skuteczność wybranych środków i ich wpływ na znoszenie nadwrażliwości zębiny (szyjek zębowych). Czas. Stomatol. 1995, 48, 520–525.
 44. RADWAN−OCZKO M., ZIĘTEK M.: Ocena kliniczna preparatu Protect&Seal w leczeniu nadwrażliwości szyjek zębów. Czas. Stomatol. 2001, 54, 313–318.
 45. GREGG T., MACE S., WEST N.X., ADDY M.: A study in vitro of the abrasive effect of the tongue on enamel and dentine softened by acid erosion. Caries Res. 2004, 38, 557–560.
 46. EISENBURGER M., SHELLIS P., ADDY M.: Comparative study of wear of enamel by alternating and simultaneous combinations of abrasion and erosion in vitro. Caries Res. 2003, 37, 450–455.
 47. KASSAB M.M., COHEN R.E.: The etiology and prevalence of gingival recession. J. Am. Dent. Assoc. 2003, 134, 220–225.