Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 4, October-December, p. 505–512

Publication type: original article

Language: Polish

Porównanie jakości wypełnień kanałów korzeniowych metodą pojedynczego ćwieka ProTaper® i Thermafil® z użyciem radiografii cyfrowej i wolumetrycznej tomografii komputerowej – doniesienie wstępne

In vitro Evaluation of Matched-taper Single Cone ProTaper® and Thermafil® Technique Root Canal Obturations Using Digital Radiography and Cone-beam Volumetric Tomography – a Preliminary Report

Lidia Postek-Stefańska1,, Jacek Bednarski1,, Tomasz Mazur1,, Lech Borkowski1,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Streszczenie

Wprowadzenie. Wśród wielu dostępnych na rynku stomatologicznym systemów narzędzi do opracowania i wypełnienia kanałów korzeniowych na uwagę zasługuje system ProTaper Universal® (Dentsply Maillefer). W jego skład wchodzą ręczne lub maszynowe narzędzia endodontyczne ProTaper® oraz ćwieki gutaperkowe ProTaper® lub obturatory Thermafil®.
Cel pracy. Porównanie jakości wypełnienia kanałów korzeniowych metodą pojedynczego ćwieka ProTaper oraz Thermafil z użyciem radiografii cyfrowej (RVG) oraz wolumetrycznej tomografii komputerowej.
Materiał i metody. Badaniu poddano 10 kanałów w jednokorzeniowych zębach szczęki i żuchwy. Po wykonaniu dostępu endodontycznego kanały opracowano narzędziami rotacyjnymi ProTaper do rozmiarów F1–F5. Zęby z opracowanymi kanałami korzeniowymi zobrazowano z użyciem wolumetrycznej tomografii komputerowej (CBCT – cone-beam computed tomography) 9000-3D® (Kodak). Następnie zęby podzielono na 2 grupy. W grupie pierwszej kanały wypełniono metodą pojedynczego ćwieka ProTaper z zastosowaniem uszczelniacza AH Plus® (Dentsply DeTrey). W drugiej grupie kanały wypełniono obturatorami Thermafil (uszczelniacz AH Plus Dentsply Detrey). Zęby umieszczano pojedynczo na pozycjonerze i wykonywano zdjęcia techniką kąta prostego w projekcji AP oraz MD z użyciem płytek obrazowych i skanera VistaScan® (Dürr Dental). W obrębie wypełnień endodontycznych, za pomocą programu DBSWIN® (Dürr Dental), oceniano liczbę pustych przestrzeni oraz ich maksymalny wymiar poziomy i pionowy. Posługując się wolumetryczną tomografią komputerową ponownie zobrazowano badane zęby z wypełnionymi kanałami korzeniowymi. W programie OsiriX® (Pixmeo SARL) zmierzono objętość opracowanych kanałów korzeniowych i odpowiednich wypełnień endodontycznych oraz obliczono procentowy stosunek objętości wypełnienia do objętości opracowanego kanału korzeniowego.
Wyniki. W obrębie wypełnień endodontycznych kanałów korzeniowych zębów grupy I (ćwiek ProTaper) na zdjęciach RVG stwierdzono maksymalnie 3, a minimalnie 0 pustych przestrzeni o maksymalnym wymiarze poziomym 0,4 mm i minimalnym 0,1 mm oraz maksymalnym wymiarze pionowym 0,3 mm i minimalnym 0,1 mm. W zębach grupy II (obturator Thermafil) stwierdzono obecność maksymalnie 1, a minimalnie 0 pustych przestrzeni o wymiarze poziomym 0,2 mm i pionowym 0,2 mm. W badaniu CBCT stosunek objętości wypełnienia do objętości opracowanego kanału korzeniowego wynosił w grupie I maksymalnie 98,38% i minimalnie 96,66%, a w grupie II maksymalnie 99,04% i minimalnie 95,48%.
Wnioski. Wstępne wyniki badań wskazują na lepszą jakość wypełnień endodontycznych wykonanych metodą Thermafil w porównaniu do techniki pojedynczego ćwieka ProTaper.

Abstract

Backgroud. ProTaper Universal® is one of the commonly used systems for instrumentation and obturation of the root canals during endodontic treatment. It consists of rotary or manual ProTaper® (Dentsply Maillefer) endodontic files, matched-taper gutta-percha cones, ProTaper® and Thermafil® (Dentsply Maillefer) obturators.
Objectives. To evaluate the quality of matched-taper single cone ProTaper nad Thermafil obturation technique using digital radiography (RVG) and cone-beam computed tomography (CBCT).
Material and Methods. Ten single-rooted mandibular and maxillary teeth were included in this study. After access cavities were prepared, the root canals were instrumented using ProTaper rotary instruments up to size F1–F5. The volumes of the shaped root canals were then evaluated using cone-beam computed tomography 9000-3D® (Kodak). The teeth were then divided into two equal groups. The root canals in the first group were obturated with the matched single cone ProTaper technique and sealer AH Plus® (Dentsply DeTrey), while the root canals in the second group were obturated using Thermafil technique and the same sealer. Afterwards, the teeth were placed in radiographic film holders separately and the radiographs in AP and MD projections were taken using storage phosphor plates and VistaScan® scanner. Acquired radiographs allowed to evaluate the number and maximal size of voids within the endodontic filling using DBSWIN® software (Dürr Dental). Then volumes of endodonitic fillings were evaluated with CBCT. The ratio between the volumes of endodontic fillings and the appropriate volumes of shaped root canals was then calculated using the OsiriX® (Pixmeo SARL) software.
Results. The radiographic examination revealed max. 3, min. 0 voids within the endodontic fillings in teeth of group I (single-cone ProTaper) sized max. 0.4 mm, min. 0.1 mm horizontally, and max. 0.3 mm, min. 0.1 mm vertically. In teeth of group II (Thermafil obturator) max. 1, min. 0 voids were noticed, sized 0.2 mm horizontally and 0.2 mm vertically. Volumetric analysis using CBCT revealed the ratio between the filling’s volume and the shaped root canal’s volume max. 98.38%, min. 96.66% in teeth of group I and max 99.04%, min. 95.48% in teeth of group II.
Conclusion. The preliminary results showed a better quality of Thermafil endodontic fillings than ProTaper obturations.

Słowa kluczowe

leczenie endodontyczne, wypełnienie kanału korzeniowego, radiografia cyfrowa, wolumetryczna tomografia komputerowa

Key words

endodontic treatment, root canal obturation, digital radiography, cone-beam volumetric tomography

References (17)

 1. Gordon M.P., Love R.M., Chandler N.P.: An evaluation of .06 tapered gutta-percha cones for filling of .06 taper prepared curved root canals. Int. Endod. J. 2005, 38, 87–96.
 2. Wu M.K., Kastakova A., Wesselnik P.R.: Quality of cold and warm gutta-percha fillings in oval canals in mandibular premolars. Int. Endod. J. 2001, 34, 485–491.
 3. Bergmans L., Van Cleynenbreugel J., Wevers M., Lambrechts P.: Mechanical root canal preparation with NiTi rotary instruments: rationale, performance and safety. Status report for the American Journal of Dentistry. Am. J. Dent. 2001, 14, 324–333.
 4. Blum J.Y., Machtou P., Ruddle C., Micallef J.P.: Analysis of mechanical preparations in extracted teeth using ProTaper rotary instruments: value of the safety quotient. J. Endod. 2003, 29, 567–575.
 5. Ahlquist M., Henningsson O., Hultenby K., Ohlin J.: The effectiveness of manual and rotary techniques in the cleaning of root canals: a scanning electron microscopy study. Int. Endod. J. 2001, 34, 533–537.
 6. Ponti T.M., McDonald N.J., Kuttler S., Strassler H.E., Dumsha T.C.: Canal-centering ability of two rotary file systems. J. Endod. 2002, 28, 283–286.
 7. Tay F.R., Pashley D.H.: Monoblocks in root canal: a hypothetical or a tangible goal. J. Endod. 2007, 33, 391–398.
 8. Inan U., Aydin C., Tunca Y.M., Basak F.: In vitro evaluation of matched-taper single-cone obturation with a fluid filtration method. J. Can. Dent. Assoc. 2009, 75, 123.
 9. Kandaswamy D., Venkateshbabu N., Krishna R.G., Hannah R., Arathi G., Roohi R.: Comparison of laterally condensed, vertically compacted thermoplasticized, cold free-flow GP obturations – a volumetric analysis using spiral CT. J. Conserv. Dent. 2009, 12, 145–149.
 10. Bednarski J., Mazur T., Grzonka A., Stefańczyk M., Postek-Stefańska L.: Obrazowanie cyfrowe w endodoncji – przegląd piśmiennictwa. Twój Przegl. Stomatol. 2009, 10, 24–28.
 11. Tasdemir T., Yesilyurt C., Ceyhanli K.T., Celik D., Er K.: Evaluation of apical filling after root canal filling by 2 different techniques. J. Can. Dent. Assoc. 2009, 75, 201.
 12. Akdeniz B.G., Soğur E.: An ex vivo comparison of conventional and digital radiography for perceived image quality of root fillings. Int. Endod. J. 2005, 38, 397–401.
 13. Kositbowornchai S., Hanwachirapong D., Somsopon R., Pirmsinthavee S., Sooksuntisakoonchai N.: Ex vivo comparison of digital images with conventional radiographs for detection of simulated voids in root canal filling material. Int. Endod. J. 2006, 39, 287–292.
 14. Nair M.K., Nair U.P.: Digital and advanced imaging in endodontics: a review. J. Endod. 2007, 33, 1–6.
 15. Jung M., Lommel D., Klimek J.: The imaging of root canal obturation using micro-CT. Int. Endod. J. 2005, 38, 617–626.
 16. Farman A.G., Farman T.T.: A comparison of 18 different x-ray detectors currently used in dentistry. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2005, 99, 485–489.
 17. Soğur E., Baks B.G., Gröndahl H.G.: Imaging of root canal fillings: a comparison of subjective image quality between limited cone-beam CT, storage phosphor and film radiography. Int. Endod. J. 2007, 40, 179–185.