Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 2, April-June, p. 261–266

Publication type: review article

Language: English

Czynniki środowiskowe wpływające na powstawanie rozszczepu – przegląd piśmiennictwa

The Environmental Factors Influencing Cleft – Literature Review

Luca Dalla Libera1,, Kintan Patel2,, Millaray Santana2,

1 Student of Padova Medical University, Italy

2 Student’s Scientific Society of Dentofacial Anomalies, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

This paper presents a review on clefts to understand etiology and environmental influences towards this anomaly. Clefts are the most common craniofacial abnormalities resulting from the incomplete development of the lip and/ or palate in the first trimester of pregnancy (4th to 12th week of pregnancy). The etiology is multifactoral, with a very strong genetic component. The family occurrence of clefts have been proved. The fusion between the lateral palatine processes is very complicated and correlated process. Fetal development may be disturbed by many environmental factors and the exposure of the pregnant woman to them. The crucial ones are: drinking alcohol, smoking, radiation, diseases of mother, working in harmful environment, use of drugs and medicaments. Clefts have been growing in numbers because of advanced age of pregnant women and increased exposure to environmental risk factors. As fusion of the cleft occurs early in the pregnancy, the prevalence is very difficult, since most women are unaware of pregnancy in its early stage.

Streszczenie

Praca zawiera wiadomości dotyczące rozszczepów, ma na celu zrozumienie ich etiologii i wpływu środowiska na powstawanie tej wady rozwojowej. Rozszczepy są najczęściej występującą anomalią rozwojową w obrębie twarzy, wynikającą z niedokończonego rozwoju wargi i/lub podniebienia w pierwszym trymestrze ciąży (4–12 tygodnia ciąży). Etiologia rozszczepów jest wieloczynnikowa, z silnie zaznaczoną komponentą genetyczną. Udowodniono rodzinne występowanie rozszczepów. Połączenie się dwóch wyrostków podniebiennych jest bardzo skomplikowanym i złożonym procesem. Rozwój płodu może być zaburzony z powodu wielu czynników środowiskowych i narażenia na nie kobiety w ciąży. Najważniejsze z nich to: spożywanie alkoholu, palenie papierosów, narażenie na promieniowanie rentgenowskie, choroby ciężarnej, praca w szkodliwych warunkach, używanie narkotyków i leków. Coraz częstsze występowanie wady rozwojowej może wynikać z późnego wieku matek i zwiększonego narażenia na szkodliwe czynniki środowiskowe. Ponieważ rozszczepy powstają na wczesnych etapach życia płodowego, przeciwdziałanie ich powstawaniu jest niezwykle trudne, gdyż większość kobiet nie jest świadoma ciąży w jej początkowej fazie.

Key words

clefts, etiology

Słowa kluczowe

rozszczepy, etiologia

References (31)

 1. Dorafshar A.H., Pendleton C., Quinones-Hinojosa A., R edett R.J.: Cleft lip-cleft palate closure: the unknown contributions of Harvey Cushing. Plast. Reconstr. Surg. 2010, 126, 1320–1324.
 2. Johnson C.Y., Honein M.A., Hobbs C.A., Rasmussen S.A.: Prenatal diagnosis of orofacial clefts, National Birth Defects Prevention Study, 1998–2004. Prenat. Diagn. 2009, 29, 833–839.
 3. Cobourne M.T.: The complex genetics of cleft lip and palate. Eur. J. Orthod. 2004, 26, 7–16.
 4. S tanier P., Moore G.E.: Genetics of cleft lip and palate: syndromic genes to incidence of non syndromic clefts. Human Molec. Genet. 2004, 13, 73–81.
 5. V ieira A.R., Avila J.R., Daack-Hirsch S., Dragan E., Félix T.M., Rahimov F., Harrington J., Schultz R.R., Watanabe Y., Johnson M., Fang J., O’Brien S.E., Orioli I.M., Castilla E.E., FitzPatrick D.R., Jiang R., Marazita M.L., Murray J.C.: Medical sequencing of candidate genes for non-syndromic cleft lip and palate. PLoS Genet. 2005, 1, 651–659.
 6. Little J., Cardy A., Munger R.G.: Tobacco smoking and oral clefts: a meta-analysis. Bull. World Health Organ. 2004, 82, 213–218.
 7. S axén I.: Associations between oral clefts and drugs taken during pregnancy. Int. J. Epidemiol. 1975, 4, 37–44.
 8. Granzow J.W., Thaller S.R., Panthaki Z.: Cleft palate and toe malformations in a child with fetal methotrexate exposure. J. Craniofac. Surg. 2003, 14, 747–748.
 9. Kelly T.E., Rein M., Edwards P.: Teratogenicity of anticonvulsant drugs. IV: The association of clefting and epilepsy. Am. J. Med. Genet. 1984, 19, 451–458.
 10. Boyles A.L., DeRoo L.A., Lie R.T., Taylor J.A., Jugessur A., Murray J.C., Wilcox A.J.: Maternal alcohol consumption, alcohol metabolism genes and the risk of oral clefts: a population-based case-control study in Norway, 1996–2001. Am. J. Epidemiol. 2010, 172, 924–931.
 11. Hayes C.: Environmental risk factors and oral clefts. In: Cleft lip & palate from origin to treatment. Eds.: Wyszynski D.F., Oxford University Press, Oxford 2002, 159–169.
 12. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Spina bifida and anencephaly before and after folic acid mandate – United States, 1995–1996 and 1999–2000 MMWR. Morb. Mortal. Wkly. Rep. 2004, 53, 362–365.
 13. Edison R.J., Muenke M.: Central nervous system and limb anomalies in case reports of first-trimester statin exposure. N. Engl. J. Med. 2004, 350, 1579–1582.
 14. Finnell R.H., Shaw G.M., Lammer E.J., Brandl K.L., Carmichael S.L., Rosenquist T.H.: Gene-nutrient interactions: importance of folates and retinoids during early embryogenesis. Toxicol. Appl. Pharmacol. 2004, 198, 75–85.
 15. Munger R.G.: Maternal nutrition and oral clefts. In: Cleft Lip and Palate: from Origin to Treatment. E ds.: Wyszynski D.F., Oxford University Press, Oxford 2002, 170–192.
 16. Jones K.L., Smith D.W., Ulleland C.N., Streissguth P.: Pattern of malformation in offspring of chronic alcoholic mothers. Lancet 1973, 1, 1267–1271.
 17. Hanson J.W., Jones K.L., Smith D.W.: Fetal alcohol syndrome. Experience with 41 patients. JAMA 1976, 235, 1458–1460.
 18. Daft P.A., Johnston M.C., Sulik K.K.: Abnormal heart and great vessel development following acute ethanol exposure in mice. Teratology 1986, 43, 193–204.
 19. Lammer E.J., Chen D.T., Hoar R.M., Agnish N.D., Benke P.J., Braun J.T., Curry C.J., Fernhoff P.M., Grish A.W.Jr., Lott I.T., Richard J.M., Sun S.C.: Retinoic acid embryopathy. N. Engl. J. Med. 1985, 313, 837–841.
 20. W yszynski D.F., Beaty T.H.: R eview of the role of potential teratogens in the origin of human nonsyndromic oral clefts. Teratology 1996, 53, 309–317.
 21. Castilla E.E, Lopez-Camelo J.S., Campana H.: Altitude as a risk factor for congenital anomalies. Am. J. Med. Genet. 1999, 86, 9–14.
 22. Murray J.C.: Gene environment causes of cleft lip and or palate. Clin. Genet. 2002, 61, 248–256.
 23. Robert E., Kallen B., Harris J.: The epidemiology of orofacial clefts, some general epidemiology characteristics. J. Craniofac. Genet. Dev. Biol. 1996, 16, 234–241.
 24. Tolarová M., Morton N.E.: Empirical recurrence risks in facial clefts. Acta Chir. Plast. 1975, 17, 97–112.
 25. Jones M.C.: Etiology of facial clefts: prospective evaluation of 428 patients. Cleft Palate J. 1988, 25, 16–20.
 26. Lorente C., Cordier S., Goujard J., Aymé S., Bianchi F., Calzolari E., De Walle H.E., Knill-Jones R.: Tobacco and alcohol use during pregnancy and risk of oral clefts. Am. J. Publ. Health. 2000, 90, 415–419.
 27. Li Z., Liu J., Ye R., Zhang L., Zheng X., Ren A.: Maternal passive smoking and risk of cleft lip with or without cleft palate. Epidemiology 2010, 76, 240–242.
 28. Czeizel A.E.: Periconceptional multivitamin supplementation and non-neural midline defects. Am. J. Med. Genet. 1993, 46, 647–650.
 29. Czeizel A.E., Toth M., Rockenbauer M.: Population-based case control study of folic acid supplementation during pregnancy. Teratology 1996, 53, 345–351.
 30. Bille C., Skytthe A., Vach W., Knudsen L.B., Andersen A.M., Murray J.C., Christensen K.: Parent’s age and the risk of oral clefts. Epidemiology 2005, 3, 311–316.
 31. Martelli D.R., Cruz K.W., Barros L.M., Silveira M.F., Swerts M.S., Martelli J.H.: Maternal and paternal age, birth order and interpregnancy interval evaluation for cleftlip-palate. Epidemiology 2010, 76, 107–112.