Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 1, January-March, p. 61–66

Publication type: review article

Language: Polish

Kryteria powodzenia zabiegu autotransplantacji zęba

Criteria of Success for Tooth Autotransplantation Procedure

Kamila Chwaja-Pawelec1,

1 Zakład Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Streszczenie

Najważniejszym wskaźnikiem związanym z rokowaniem dla wszystkich przeszczepionych zębów w aspekcie ich jak najdłuższej obecności w jamie ustnej jest dobry stan włókien ozębnej. Wynikiem tego jest brak objawów postępującej resorpcji korzenia. Nie ma jednak jednoznacznego określenia kryteriów pozwalających ocenić skuteczność leczenia metodą autotransplantacji zęba. Autorzy poszczególnych prac stosują różne kryteria oceny powodzenia zabiegu, co bardzo utrudnia porównywanie wyników i obiektywną ogólną ocenę skuteczności tej chirurgicznej metody leczenia braków zębowych. W pracy przedstawiono różne poglądy dotyczące sposobów oceny wyników autotransplantacji zębów, jak również zaprezentowano kryteria oceny skuteczności tej metody leczenia, które zastosowano w badaniach własnych. Praca ma na celu ułatwić lekarzom stomatologom ustalanie rokowania dla przeszczepionych przez nich zębów i jednocześnie stanowi propozycję ujednolicenia kryteriów powodzenia w tych zabiegach. Prawie dziesięcioletnie doświadczenie kliniczne autorki w przeprowadzaniu autotransplantacji zębów potwierdza przydatność przedstawionego sposobu ich oceny.

Abstract

The most important parameter related to prognosis for autotransplanted teeth by meaning their proper function in the oral cavity, is a good condition of periodontal fibers which results in lack of signs of progressive root resorption. There are no common criteria specified for an evaluation of the effectiveness for autologous tooth transplantation treatment though. Different authors use different criteria for success rate evaluation, which complicates reliable comparison of the results and general objective evaluation for that kind of surgical approach for dental lack of treatment. In this paper different opinions related to methods of evaluation of tooth autotransplantation effectiveness, as well as those which were used by author itself in her studies, were presented. The aim of this paper was to facilitate the dentists establishing the prognosis for transplanted teeth. It also constituted suggestion for unification of success criteria in those procedures. Almost ten years of clinical experience in tooth autotransplantation confirmed usefulness of the described evaluation scheme.

Słowa kluczowe

autotransplantacja zęba, resorpcja korzenia, leczenie, rokowanie

Key words

tooth autotransplantation, root resorption, treatment, prognosis

References (34)

 1. Mendes R.A., Rocha G.: Mandibular third molar autotransplantation – Literature review with clinical cases. J. C an. Dent. Assoc. 2004, 70, 761–766.
 2. Tsukiboshi M.: Autotransplantation of teeth. Quinteessence Pub Co, Chicago 2001, 22–181.
 3. Patel S., Fanshawe T., Bister D., Cobourne M.T.: Survival and success of maxillary canine autotransplantation: a retrospective investigation. Eur. J. Orthodont. 2010, 5, 1–7.
 4. Kvint S., Lindsten R., Magnusson A., Nilsson P., Bjerklin K.: Autotransplantation of teeth in 215 patients. A follow-up study. Angle Orthod. 2010, 80, 446–451.
 5. Sugai T., Yoshizawa M., Kabayashi T., Ono K., Takagi R., Kitamura N. Okiji T., Saito C.: Clinical study on prognostic factors for autotransplantation of teeth with complete root formation. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2010, 39, 1193–1203.
 6. Andreasen J.O., Andreasen F.M., Bakland L.K., Flores M.T.: Pourazowe uszkodzenia zębów. Wyd. pol. pod red. Kaczmarek U., Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2005, 12–59.
 7. Bauss O., Zonios I., Engelke W.: Effect of additional surgical procedures on root development of transplanted immature third molars. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2008, 37, 730–735.
 8. Watanabe Y., Mohri T., Takeyama M., Yamaki M., Okiji T., Saito Ch., Saito I.: Long-term observation of autotransplanted teeth with complete root formation in orthodontic patients. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2010, 138, 720–726.
 9. Kristerson L.: Autotransplantation of human premolars: a clinical and radiographic study of 100 teeth. Int. J. O ral Surg. 1985, 14, 200–217.
 10. Bubiłek-Bogacz A., Engelking-Adamczyk E., Wójcik S., Morawiec T.: Autotransplantacja zatrzymanych kłów górnych – doświadczenia własne. Implantoprotetyka 2004, 5, 2, 15–21.
 11. Eliasson S., Liftman AC., Strindberg L.: Autotransplanted teeth with early-stage endodontic treatment: a radiographic evaluation. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1988, 65, 598–603.
 12. Lundberg T., Isaksson S.: A clinical follow-up study of 278 autotransplanted teeth. Br J. Oral Maxillofac. Surg. 1996, 181–185.
 13. Mejare B., Wannfors K., Jansson L.: A prospective study on transplantation of third molars with complete root formation. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2004, 97, 231–238.
 14. Nethander G.: Autogenous free tooth transplantation by two-stage operation technique. An analysis of treatment factors. Acta Odontol. Scand. 1998, 56, 110–115.
 15. Teixeria C.S., Pasternak B. Jr, Vansan L.P., Sousa-Neto M.D.: Autogenous transplantation of teeth with complete root formation: two case reports. Int. Endod. J. 2006, 39, 977–985.
 16. Ioannidou E., Makris G.P.: Twelve-year follow-up of an autogenous mandibular canine transplant. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2003, 96, 582–590.
 17. Plakwicz P., Czochrowska E.M., Wójtowicz A.: Autotransplantacje zębów przedtrzonowych w leczeniu pourazowego braku siekaczy centralnych szczęki. Ocena kliniczna i radiologiczna przeszczepianych zębów. VII Kongres Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI. Implantoprotetyka 2007, 8, 1–2, 67.
 18. Marcusson K.A.M., Lilja-Karlander E.K.: Autotransplantation of premolars and molars in patients with tooth aplasia. J. Dent. 1996, 24, 355–358.
 19. Bauss O., Engelke W., Fenske C., Schilke R., Schwestka-Polly R.: Autotransplantation of immature third molars into edentoulous and atrophied jaw sections. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2004, 33, 558–563.
 20. Plakwicz P., Czochrowska E.M., Wójtowicz A.: Leczenie agenezy drugich zębów przedtrzonowych żuchwy z wykorzystaniem autotransplantacji zębów przedtrzonowych szczęki. VII Kongres Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI. Implantoprotetyka 2007, 8, 1–2, 67–68.
 21. Caba J., Janda-Wasiluk L., Trykowski J.: Odległe wyniki autotransplantacji zębów mądrości. Lek. Wojsk. 1991, 5–6, 313–317.
 22. Ogawa R., Saito C., Jung H.-S., Ohshima H.: Capacity of dental pulp differentiation after tooth transplantation. Cell Tissue Res. 2006, 326, 715–724.
 23. Akiba N., Sasano Y., Suzuki O., Sasaki K.: Characterization of dentin formed in transplanted rat molars by electron probe microanalysis. Calcif. Tissue Int. 2006, 78, 143–151.
 24. Grzesiak-Janas G., Maciuszonek M., Langot C.: Transplantacja autogenna zębów. Przegląd piśmiennictwa. Magazyn Stomatol. 2003, 13, 5, 62–65.
 25. Chwaja-Pawelec K.: Porównanie wyników jednoi dwuetapowej autotransplantacji zębów mądrości w leczeniu braków zębowych. Praca doktorska. Collegium Medicum UJ, Kraków 2009.
 26. Bender B., Rossman L.E.: Intentional replantation of endodontically treated teeth. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1993, 76, 623–630.
 27. Madison S.: Intentional replantation. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1986, 62, 707–709.
 28. Nosonowitz D., Stanley H.: Intentional replantation to prevent predictable endodontic failures. Oral Surg. 1994, 57, 423–432.
 29. Turski J.: Powikłania związane z zabiegiem zamierzonej replantacji zębów. Magazyn Stomatol. 2004, 14, 10, 11–16.
 30. Reich P.P.: Autogenous transplantation of maxillary and mandibular molars. J. Oral Maxillofac. Surg. 2008, 66, 2314–2317.
 31. Bauss O., Zonios I., Rabman A.: Root development of immature third molars transplanted to surgically created sockets. J. Oral Maxillofac. Surg. 2008, 66, 1200–1211.
 32. Duda M.: Reinerwacja i rewaskularyzacja miazgi zęba po zabiegu autotransplantacji – opis przypadku. Dent. Med. Probl. 2003, 40, 429–432.
 33. Janda-Wasiluk L., Trykowski J.: Obecne poglądy na temat zabiegów replantacji zębów. Stomatol. Współczesna 1997, 1, supl., 40–44.
 34. Kim E., Jung J.-Y., Cha I.-H., Kum K.-Y., Lee S.-J.: Evaluation of prognosis and causes of failure in 182 cases of autogenous tooth transplantation. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2005, 100, 112–119.